Alutaguse metskond 

RMK Alutaguse metskond
Metsa 4, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101 Ida-Viru maakond
tel 504 0082 e-post alutaguse@rmk.ee
   
Nimi
 Ametinimetus Telefon
 Metsaülem
Mäetaguse metsandikPagari metsandikIisaku metsandikPermisküla metsandikAvinurme metsandik

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Alutaguse metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.