Hiiumaa metskond 

RMK Hiiumaa metskonna kontaktandmed
Väike-Tiigi 8, Kärdla, Hiiumaa vald, 92411 Hiiu maakond
E-post hiiumaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon
Andres Tammeveski Metsaülem 5300 4942

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Hiiumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.