Hiiumaa metskond 

RMK Hiiumaa metskonna kontaktandmed
Väike-Tiigi 8, Kärdla, Hiiumaa vald, 92411 Hiiu maakond
Tel 676 7996 Faks 676 7510 E-post hiiumaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Lembit Lühi Metsaülem  676 7996  512 9396

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Hiiumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.