Hiiumaa metskond 

RMK Hiiumaa metskonna kontaktandmed
Väike-Tiigi 8, Kärdla, Hiiumaa vald, 92411 Hiiu maakond
E-post hiiumaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon
Lembit Lühi Metsaülem  512 9396

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Hiiumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.

Vaata Hiiumaa metskonnas 2020. aastal projekteerimisel või ehitamisel olevate metsaparandusobjektide nimekirja 01. juuli 2020 seisuga.