Ida-Virumaa metskond

RMK Ida-Virumaa metskonna kontaktandmed
Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald, 41545 Ida-Viru maakond
Tel 676 7298 Faks 676 7510 E-post ida-virumaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Alar Süda Metsaülem  676 7298  506 1698

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Ida-Virumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.