Ida-Virumaa metskond

RMK Ida-Virumaa metskonna kontaktandmed
Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald, 41545 Ida-Viru maakond
E-post ida-virumaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Telefon
Alar Süda Metsaülem  506 1698

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Ida-Virumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.