Järvamaa metskond 

RMK Järvamaa metskonna kontaktandmed
Kralli, Kurisoo küla, Järva vald, 73514, Järva maakond
E-post jarvamaa@rmk.ee
Nimi Ametinimetus Telefon
Peeter Puhke Metsaülem  503 8772

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Järvamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.