Jõgevamaa metskond 

RMK Jõgevamaa metskonna kontaktandmed
Metsamõisa, Pikknurme küla, Põltsamaa vald, 49009 Jõgeva maakond
E-post jogevamaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil

Metsaülem

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Jõgevamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.