Lääne-Virumaa metskond 

RMK Lääne-Virumaa metskonna kontaktandmed
Loobu kontor, Loobu küla, Kadrina vald, 45220 Lääne-Viru maakond
Tel 676 7347 Faks 676 7510 E-post laane-virumaa@rmk.ee 
 
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Eerik Väärtnõu Metsaülem    505 0367

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Lääne-Virumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.