Raplamaa metskond

RMK Raplamaa metskonna kontaktandmed
Viljandi mnt 22, Käru alevik, Türi vald, 79201 Järva maakond
E-post raplamaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil
Margus Emberg Metsaülem  514 2148

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Raplamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.