Tartumaa metskond 

RMK Tartumaa metskonna kontaktandmed
Rõõmu tee 7, Tartu, 51013, Tartu maakond
E-post tartumaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil
Toomas Haas
Metsaülem  515 5090

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Tartumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.