Viljandimaa metskond 

RMK Viljandimaa metskonna kontaktandmed
Õisu kontor, Kalvre küla, Mulgi vald, 69513 Viljandi maakond
Faks 676 7510 E-post viljandimaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Elor Ilmet Metsaülem    505 3401

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Viljandimaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.