Metsauuendamise strateegia

RMK strateegiline peaeesmärk on meile majandamiseks antud maa tootmisvõime parimal viisil rakendamine metsa kasvatamiseks.

Erinevate kasvukohtade ja puuliikide potentsiaali parimal viisil kasutades, suuname oma metsauuendusalase tegevuse tootlike ja kvaliteetsete puistute kasvatamisele.

Üldised tegevussuunad metsauuendamise peaeesmärgi saavutamiseks on toodud RMK metsauuendamise strateegias 2011-2021.