25.05.2015

RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke looduskaitsetööde tellimiseks.

Hankedokumendid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2015 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee27.05.2015

RMK looduskaitseosakond viib läbi hanke strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks Illuka vallas Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringuga kavandatavatele tegevustele. Hanke eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.juuni 2015.a.

Hankedokumente ja nende kohta infot saab RMK looduskaitseosakonna projektijuhilt Kärt Leppik`ult telefonil: 58366809 ja e-posti aadressil: kart.leppik@rmk.ee