20.10.2015
RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke Savalduma karstiala PLK taastamistöö tellimiseks.

Hankedokumendid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. november 2015 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee