16.08.2023RMK külastuskorraldusosakond viib läbi väikeostu, milles soovib tellida teenust Oru pargi õpperajale paigaldatavtele interaktiivsete infokandjate täiendamiseks liitreaalsuslahendustega hankedokumentides kirjeldatud korras.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.08.2023 elektrooniliselt e-posti aadressidele liina.karrofeldt@rmk.ee

Pakkumuses kasutatavad vormid:
Hankedokument
Lisa 1. Käsunduslepingu vorm
Lisa 2. Hinnapakkumuse vorm