19.01.2023RMK külastuskorraldusosakond viib läbi väikehanke teenuse tellimiseks „Tarkvaraplatvormi kasutamisõigus nutimängude loomiseks“ hankedokumentides kirjeldatud korras.

Pakkumuste ja hanketingimustes (Lisa 3) toodud kinnituste esitamise tähtaeg 19.01.2023, kell 11.00 elektrooniliselt e-posti aadressile
liina.karrofeldt@rmk.ee

Pakkumuses kasutatavad dokumendid ja vormid:
26.01.2023

RMK puiduturustusosakond viib läbi väikehanke ümarpuidu mahu mõõtmise ja kvaliteedi hindamise teenuse tellimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.01.2023
kell 10:00
digitaalselt allkirjastatuna aadressile puiduturustus@rmk.ee

Pakkumuses kasutatavad dokumendid ja vormid: