Korduvad küsimused Sagadi metsakeskuse kohta

Kas metsamuuseumis ja härrastemajas kehtib ühine pilet?
Jah, ühise piletiga saab külastada mõisa härrastemaja, metsamuuseumi ning talveaeda. Pileteid müüakse mõisa härrastemajas ning metsamuuseumis.

Kas puudega külastajad pääsevad muuseumisse tasuta?
Ei pääse, tasuta külastusõigus on muuseumitöötajatel, ICOMi liikmetel ja eelkooliealistel lastel. Puudega inimestele kehtib sooduspilet.

Millistele muuseumi külastajatele kehtib perepilet?
Perepilet on mõeldud neljaliikmelisele külastusgrupile ehk siis kahele täiskasvanule ning kahele kooliealisele lapsele. Kombinatsioonid nagu kolm täiskasvanut ja üks kooliõpilane või neli tudengit perepiletiga külastusõigust ei anna.

Kas õpilasgruppi saatvad täiskasvanud (õpetajad, lapsevanemad) pääsevad muuseumisse tasuta?
Tasuta külastusõigus kehtib kahele gruppi saatvale isikule olenemata grupi suurusest või külastuseesmärgist (õpilasgrupp, turismigrupp jne).

Kas Sagadi arhiivist saab laenutada teavikuid?
Sagadi arhiivist saab laenutada teavikuid, mis ei pärine vanemast ajast kui 1945. Olenevalt laenutuse eesmärgist (uurimistöö, õppetöö, tehniline-praktiline kasutus) ning laenutatavate säilikute hulgast on laenutusaja pikkuseks maksimaalselt üks aasta. Laenutusaja konkreetse pikkuse otsustab metsakeskuse juhataja, muuseumijuht või muuseumi varahoidja, arvestades muu hulgas teiste kasutajate huvi antud teavikute vastu.