Puidumõõtmine

Metsa majandamise tulemusena saadud puidu üle arvestuse pidamisel ja tehingute sõlmimisel on vaja teada puidu koguseid. Esmane puidu mõõtmine leiab masinraietel aset ülestöötamisega samal ajal langetusmasina (harvesteri) mõõtmissüsteemi abil. Tehingute aluseks olev mõõtmine toimub puidu üleandmisel kliendile müügilepingus sätestatud viisil.

Suurem osa okaspuupalkidest mõõdetakse tänapäeval täpsete mõõteseadmete abil puidu sorteerimisliinidel ja väiksem osa käsitsi otsatollimise teel. Palkide mahu arvutamiseks on kasutusel Artur Nilsoni poolt väljatöötatud palgi mahu valem.

Paberipuidu ja küttepuidu mõõtmisel määratakse virna maht ja arvutatakse puidu kogus virnatäiuse koefitsiendi abil. RMK poolt müüdava puidu maht arvestatakse ilma kooreta nii palkide, paberipuidu kui ka küttepuidu puhul.

Puidu vastuvõtmisel toimuva mõõtmise täpsust kontrollivad süstemaatiliselt RMK puiduturustusosakonna puidukontrollmõõtjad.

Puidu mõõtmispraktika parandamiseks ühtsete mõõtmispõhimõtete kehtestamise, avalikkuse ulatuslikuma informeerimise ja muude asjakohaste tegevuste kaudu on moodustatud puidumõõtmise ümarlaud.


Võta ühendust

Terje Sein
tel 506 0984
e-post terje.sein@rmk.ee