Raieõiguse ja raidmete müük

Küttepuidu varumiseks kasvava metsa sanitaarraie raieõiguse müük toimub sobivate raiekohtade olemasolu korral aastaringselt, kuid raietöid ei saa teostada kevadsuvisel perioodil 15. aprill kuni 30. juuni. Ooteaeg ostusoovi esitamisest müügipakkumiseni on reeglina kuni kolm kuud. Raieõiguse tähtaeg ostja jaoks on enamasti maksimaalselt 90 kalendripäeva.

Raielankidelt saab kütteks puitu ise varuda ka raidmetena. Raidmed on raiesmikul maas olevad raietööde käigus tekkinud oksad, ladvad ja tüve osad. Raidmete varumise tähtaeg ostja jaoks on enamasti maksimaalselt 60 kalendripäeva. Kuna lageraiele järgnevad metsauuendustööd, siis võib tähtaeg olla ka lühem.

Valdavalt soovivad inimesed ise raiekohti ja raidmete varumise asukohti kirjeldada, kuid metsa seisundist ja majandamise otsustest lähtuvalt pakub RMK müügiks ka ettevalmistatud raieõiguse objekte. Enne ostusoovi esitamist avage metsaregistri veebiteenus ning selgitage välja teid huvitavas asukohas riigile kuuluva metsakvartali ja eraldise number. Seejärel avage raieõiguse ja raidmete ostuvorm. Tulenevalt isikuandmete kaitse reeglitest tuleb ennast ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu identifitseerida. Siis avaneb kolm valikut: pakkumisel olevad raieõiguse müügiobjektid, raieõiguse asukoha kirjeldamine ja raidmete asukoha kirjeldamine. Vastavalt valitule täitke nõutud andmeväljad ja saatke ostusoov. Kui isiklik e-posti aadress puudub, sisestage see kujul eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee RMK esindaja kontrollib laekunud soovide alusel müügivõimaluse olemasolu ja korraldab edasised toimingud.

Samal ajal on jätkuvalt võimalik tellida 3-meetrist küttepuitu. Loe lähemalt siit.

Küttepuidu varumine kasvava metsa raieõigusena sobib juhul kui küttepuidu vajadus ei ole kiire. Metsa hindamisandmete ja puidu turuhindade alusel selgub kasvava metsa raieõiguse täpne müügihind, kuid eeldatav hinnatase on ligikaudu  18-20 eur/m³, millele lisandub käibemaks. Raidmete varumise hind tarbijale on pindala põhiselt lageraie ja harvendusraie raiesmikel 115 eur/ha ja teistel raiealadel 138 eur/ha, millele lisandub käibemaks. Müügipakkumise sobivuse korral vormistatakse ostjaga ettemaksuarve-akt.

Ühele ostjale võimaldatakse kalendriaastas küttepuidu varumist kasvava metsa raieõigusena kuni 30 m³. Palume kindlasti tutvuda lehe paremal äärel asuvate raieõiguse tüüptingimustega, ohutusjuhendiga metsamajandustöödel ja keskkonnanõuetega metsatöödel. Küsimuste korral võtke ühendust samas toodud kontaktidel.