Palgi müük

Metsamaterjali müük moodustab RMK kogutuludest suurima osa. Metsamaterjali müügimahust moodustavad palgid ligi 50%.

Aastane keskmine müügimaht on ca 1,8 mln m³ ning see sisaldab kõiki kohalikke puuliike ja kvaliteediklasse. Männipalgid moodustavad sõltuvalt raievõimalustest 40-42%, kuusepalgid 42-44%, kasepalgid 10-12% ja muude puuliikide palgid 4-6%.

Palke müüakse peamiselt kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel, vähem eelläbirääkimistega pakkumisel ja enampakkumisel. Kestvuslepingute sõlmimine tagab stabiilsuse nii ostjatele kui müüjale ja eeldab kliendi stabiilset arengut, puidule lisandväärtuse andmist, varasemat ladusat koostööd ja varasemate RMKga sõlmitud lepingute korrektset täitmist. Oluline on ka kliendi juures toimuva puidumõõtmise usaldusväärsus ja täpsus.

Lepingute sõlmimiseks korraldatakse läbirääkimised üks kord aastas ning need sõlmitakse viieks aastaks. Hindade kokkuleppimisel lähtutakse puidu harilikust väärtusest. Enampakkumisi korraldatakse reeglina kord kvartalis hinnaindikatsiooni saamiseks, laokauba müümiseks ja kõigile soovijatele ostuvõimaluse tagamiseks.


Vaata ka

Palkide standard

Võta ühendust

Okaspuu palgid

Mart Enel
tel. 526 3392
e-post: mart.enel@rmk.ee

Lehtpuu palgid

Jaanus Reinvee
tel. 513 2961
jaanus.reinvee@rmk.ee