Metsakaitse

RMK-l on kohustus tagada metsade tervislik seisund ja kaitsta puistuid seen-, putuk- jm kahjurite eest. Kaitse- ja tõrjetöödega ennetatakse või likvideeritakse kahjukoldeid. Õigete metsakasvatuslike võtetega on võimalik vähendada äärmuslikke ilmastikumõjutusi ning bioloogilise mitmekesisuse abil tugevdada puistu üldist vastupanuvõimet.

Bioloogilise kaitse soodustamiseks pannakse lindudele pesakaste. Kahjurputukaid meelitatakse metsapuudelt selleks langetatud püünispuudele või feromoonpüünistesse.

Keemilist tõrjet üldjuhul metsas ei tehta. Kui tegemist pole männikärsakate või juureüraskite tõrjega, kasutatakse mürkkemikaale (ning bakter- ja hormoonpreparaate) üksnes metsakaitselise ekspertiisi alusel. Taimede haiguskindluse tõstmiseks tehakse vajalik tõrje üldjuhul taimlas. Kõige kõrgema keskkonnakaitselise väärtusega on terve ja haigusteta mets.