Puiduvarumine

Tootmisena käsitletakse hooldus- ja uuendusraiete teostamist RMK tööjõuga, raieteenuste ostmist töövõtjatelt ning metsamaterjalide transportimist klientidele.

Tootmine on RMK kõige ressursimahukam protsess, hõlmates kogu kuludest veerandi, haarates suure osa töötajatest ning valdava osa töövõtjatest. Tootmise eesmärk on valmistada optimaalsete kuludega väärtuslik puidusortiment. Tootmisel lähtutakse metsa säästliku kasutamise põhimõtetest.

Metsakasvatuslike raiete (harvendusraie, aegjärkne raie, noorendike hooldamine) tegemine nõuab vilunud ja pikaaegsete töökogemustega töötajaid. Selleks on RMK-l püsiv raietööliste personal. Oma tööliste ja tehnikaga teostab RMK rohkem harvendusraiet ning üha vähem uuendusraiet. Kogu raiemahust moodustab sisseostetud teenus ligi 90%.

Raietöid on kõige parem teha talvel külmunud maaga, kuid masinate töömahtude ühtlustamiseks aasta lõikes on tähtis pakkuda tööd pikema perioodi jooksul. Tootmise üheks eesmärgiks on tagada kaheksa kuu jooksul ühtlase mahuga töö, et hoida turule pakutava teenuse mahtu ja rahavoogu ühtlasena. Kuna raiemasinad on kallid, suureneb konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks igale raieteenust osutavale töövõtjale pakutava lepingu maht. Nii nagu mujal maailmas, suureneb masinatega tehtava raie osatähtsus ka Eestis.