Teadusseminar 12.02.2015

RMK neljas teadusseminar toimub neljapäeval, 12. veebruaril Tartus Dorpati konverentsikeskuse Struve l saalis. Tutvustatakse RMK rahastatavate rakendusuuringute tulemusi, lisaks annavad oma teadustööst ülevaate maateaduste ja ökoloogia doktorikooli doktorandid ning looduskaitseliste rakendusuuringute läbiviijad.

Seminarist osavõtt on tasuta, registreerimiseks täida ära ajakava all olevad väljad. Registreerimine on avatud 9. veebruarini või kuni kohtade täitumiseni.

Registreerimine on lõppenud.


AJAKAVA

09.30 – 10.00 Saabumiskohv

10.00 – 10.05 Avasõnad

10.05 – 10.30 Turberaie, valikraie ja kujundusraie: mida muuta seaduses ja eeskirjas. Hardi Tullus

10.30 – 10.55 Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine. Veiko Uri, Jürgen Aosaar, Mats Varik, Andres Jäärats, Rein Drenkhan, Linnar Pärn, Peeter Muiste, Vahur Kurvits

10.55 – 11.10 Metsade takseerimine kaugseire abil. Tauri Arumäe

11.10 – 11.25 Kohvipaus

11.25 – 11.50 Metoodika lageraiete mõju hindamiseks ja konfliktide ennetamiseks maastiku tasandil, arvestades sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi aspekte. Kalev Sepp, Erik Terk, Külliki Tafel-Viia, Aado Keskpaik, Bob Bunce, Andres Viia, Siiri Römer

11.50 – 12.15 Metsisest kõdusoometsade ökoloogiani.  Asko Lõhmus

12.15 – 12.30 Universaalne seenpatogeen Diplodia sapinea: uus oht harilikule männile. Kalev Adamson

12.30 – 13.20 Lõuna

13.20 – 14.05 Postrite sessioon

14.05 – 14.30 Lendorava elupaiga- ja maastikukasutus Kesk-Virumaal. Jaanus Remm ja Martin Absalon

14.30 – 14.45 Kraavitamise mõju vee-suurselgrootute mitmekesisusele ja koosluste struktuurile. Maarja Vaikre

14.45 – 15.00 Kohvipaus

15.00 – 15.25 Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine. Ain Kull

15.25 – 15.40 Metsaselektsioon ja RMK/EMÜ metsaselektsiooniprogramm. Tiit Maaten

15.40 – 16.00 Parima postri ja ettekandja väljakuulutamine ning teadusseminari lõpetamine