Detsembrikuu riigihanked

1. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Edela 2010-4) leida uuendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajat Edela regiooni Hiiumaale. Soovitakse sõlmida üks hankeleping mahuga 8 000 tm UR, tööde teostamise algus 1. jaanuarist 2011. a, tööde perioodi lõpp 31. detsember 2011.a.

Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 2. detsember 2010. a.

2. Kagu regioon soovib jooksvalt leida mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise ja mittelikviidse puidu harvendusraie teostajaid lihtsustatud korras teenuste tellimise hangete järgselt vabaks jäänud objektidele. Tööde teostamine veel 2010. aasta jooksul.

Infot lepingute sõlmimise võimaluste kohta saab metsakasvatusjuhilt Indrek Karolinilt, e-post: indrek.karolin@rmk.ee, tel: 6767722 mob: 5053723

3. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget Kilingi (ÜP-197) maaparandussüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. detsember 2010. a.

4. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega leida maapinna metsauuenduseks mehhaniseeritud ettevalmistamise ja mehhaniseeritud metsakülvi teostajaid aastateks 2011-2015. Hanke tulemusena on planeeritud sõlmida kolm hankelepingut, üks leping iga metsamajanduse regiooni kohta (Kagu, Kirde, Edela). Tööde maht on orienteeruvalt 5500 ha ühes lepingus ning orienteeruvalt 1000 ha ühes lepinguaastas.

 

Hankedokumente ja teavet hanke kohta saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. detsembril 2010. a kell 11.00.

5. Riigi hangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Kagu 2010-6) leida harvendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajat Kagu regiooni. Soovitakse sõlmida kaks hankelepingut mahuga 60 000 tm, tööde teostamise algus 1. juulist 2011. a, tööde perioodi lõpp 30. juuni 2016. a.

Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 6. jaanuar 2011. a.