Novembrikuu riigihanked

1. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Edela 2010-2) leida uuendus- ja harvendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajat Edela regiooni tööpiirkondadesse (peamiselt Piirsalu, Saku, Keila). Soovitakse sõlmida üks hankeleping mahuga 192 500 tm UR + 13 750 tm HR, tööde teostamise algus 1. jaanuarist 2011. a, tööde perioodi lõpp 30. juuni 2016. a.
Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 5. november 2010. a.

2. RMK riigihangete osakond viib läbi ehitustööde tellimise hanke järgmisele objektile:

Arvila II maaparandussüsteemi uuendamine, asukoht Ida-Virumaa

Pakkumuste esitamise tähtaeg 02. november 2010. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee.

3. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Kagu- ja Lõuna-Eesti piirkonna Mõisamõtsa looduskaitseala ja Piusa koobaste looduskaitseala külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimise  töödeks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04. november 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Kagu -Eesti piirkonna külastusjuhilt Tiia Ilmet´ilt tel.511 9233; e-post: tiia.ilmet@rmk.ee.

4. Kagu regioon soovib jooksvalt leida mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise ja mittelikviidse puidu harvendusraie teostajaid lihtsustatud korras teenuste tellimise hangete järgselt vabaks jäänud objektidele. Tööde teostamine veel 2010. aasta jooksul.

Infot lepingute sõlmimise võimaluste kohta saab metsakasvatusjuhilt Indrek Karolinilt, e-post: indrek.karolin@rmk.ee, tel: 6767722 mob: 5053723

5. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega tellida metsamaterjali laadimisteenust RMK Narva puiduterminalis. Tööde teostamise orienteeruv algus 15.  novembrist 2010. a., lõpp 31. detsembril 2011. a. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 9. november 2010. a. Hankedokumente ja informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee.

6. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Edela 2010-3) leida uuendus- ja harvendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajat Edela regiooni. Soovitakse sõlmida kaks hankelepingut mahuga a’ 209 000 tm UR (ca 38 000 tm UR aastas), tööde teostamise algus 1. jaanuarist 2011. a, tööde perioodi lõpp 30. juuni 2016. a.

Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 16. november 2010. a.

7. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  VMware`i litsentside ostmiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. november 2010. a.

8. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  IBM BladeCenter FC switchi'ide litsentside ning lisamoodulite ostmiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. november 2010. a.

9. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget Türnoja (ÜP-78) maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. november 2010. a.

10. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget Omedu (PÜ-207) maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. november 2010. a.

11. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  Kiima maaparandussüsteemi teenindava tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja maaparandussüsteemi uuendustööde kavandamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. november 2010. a.


12. RMK riigihangete osakond viib läbi 16.11.2010 uuendus- ja rekonstrueerimistööde tellimise hanke järgmistele objektidele:

Kivisilla-Keskpalu sihi-Tõrvase tee  uuendamine, asukoht Valgamaa

Sälgo metsatee rekonstrueerimine, asukoht Valgamaa

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25. november 2010. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-post: kyllike.kuusik@rmk.ee.

13. Riigihangete osakond viib läbi 16.11.2010 lihtmenetlusega hanget vaheserveri ostmiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. november 2010. a.

14. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna Karula rahvuspargi külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimise  töödeks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29. november 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Lõuna -Eesti piirkonna külastusjuhilt Krista Näkk´ilt tel.524 0187; e-post: krista.nakk@rmk.ee.