Juunikuu riigihanked


1. Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget leidmaks Kagu regiooni harvendusraiete ja kokkuveo teostajaid (5 lepingut a’ 10 000 tm) ajavahemikuks 1. 07. 2010 kuni 30.06.2011. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. juunil kell 11.00.

2. Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget leidmaks Kagu regiooni uuendusraiete ja kokkuveo teostajaid (2 lepingut a’ 45 000 tm) ajavahemikuks 1. 07. 2010 kuni 30.06.2011. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. juunil kell 11.00.

3. Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget leidmaks Edela regiooni raiete ja osaliselt kokkuveo teostajaid:

ajavahemikuks 01.07.2010 kuni 30.06.2015:

1) Saaremaal - 145 000 tm lageraiet ja 18000 tm harvendusraiet (kõik koos kokkuveoga);

ajavahemikuks 01.07.2010 kuni 30.06.2013

2) Hiiumaal - 105 000 tm lageraie teostamine (kõik ilma kokkuveota).

Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. juunil kell 11.00.
4. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  Tihu metsaparandusobjekti rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2010. a.
5. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  Lippoja metsaparandusobjekti rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt mailto:hanked@rmk.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2010. a.

6. RMK Metsaparandustalitus korraldab hanke teeäärte niitmiseks Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal, Ida-Virumaal, Viljandimaal. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. juuni 2010. Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee

7. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  Pilli metsaparandusobjekti uuenduskava koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2010. a.

8. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Edela-Eesti piirkonna Krapi telkimisalale kahekohaliste kuivkäimlate ehitamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.juuni 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Edela-Eesti piirkonna juhatajalt Karin Grents´ilt tel. 511 8698; e-post karin.grents@rmk.ee

9. RMK Metsaparandustalitus korraldab lihtmenetlusega hanked alljärgnevatele töödele:

Uuemõisa (PÜ-34), Uuemõisa (TP-759) ja Espre (PÜ-34) maaparandusehitiste rekonstrueerimine, asukoht Läänemaa;

Nursi-Vagula ja Juba-Lompka teede uuendamine, asukoht Võrumaa. Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee. Hangete pakkumuste esitamise tähtaeg 30. juuni 2010.

10. RMK Metsaparandustalitus korraldab lihtmenetlusega hanked alljärgnevatele töödele:

Pütsepa tee uuendamine, asukoht Pärnumaa;

Veversoni ringtee uuendamine, asukoht Pärnumaa.

Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee

Hangete pakkumuste esitamise tähtaeg 30. juuni 2010.