19.03.2012

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Turbahoidla raudbetoonist konstruktsioonide lammutuse projekteerimistööde ja lammutustöö tellimiseks.

 

Teenuse osutamise ja tööde tegemise lõpptähtaeg on 10.07.2012.

 Hankedokumendid on allalaetavad aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Turbahoidla_proj_ne_ja_lammut/

 Täiendav info: hanked@rmk.ee

 Pakkumuste esitamise tähtpäev: 05. aprill 2012.a.


22.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonnale puidust suuna- ja kohaviitade ostuks .

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03 aprill 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 25 mai 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  projektijuht Tõnu Must´alt  tel. 504 5002, e-post tonu.must@rmk.ee  


22.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Lääne-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidele.Pakkumise esitamise tähtaeg on 11. aprill 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Lääne-Eesti piirkonna juhatajalt Tiina Selart´ilt  tel. 508 1180, e-post tiina.selart@rmk.ee


22.03.2012
RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Ida-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidele.Pakkumise esitamise tähtaeg on 12. aprill 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Ida-Eesti piirkonna juhatajalt Malle Oras´elt  tel. 516 9845, e-post malle.oras@rmk.ee

22.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Tallinna piirkonna loodushoiuobjektidele.Pakkumise esitamise tähtaeg on 05. aprill 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Tallinna piirkonna juhatajalt Kristjan Maasalu´lt  tel. 505 0485, e-post kristjan.maasalu@rmk.ee  


23.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Kesk-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidele.Pakkumise esitamise tähtaeg on 12. aprill 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Kesk-Eesti piirkonna juhatajalt Ly Laanemets´alt  tel. 513 2944, e-post ly.laanemets@rmk.ee  


23.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Kirde-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidele.Pakkumise esitamise tähtaeg on 12. aprill 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Kirde-Eesti piirkonna juhatajalt Heinar Juuse´lt  tel. 515 9317, e-post heinar.juuse@rmk.ee  


29.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna Pakri MKA Pakeroti trepi rekonstrueerimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13. aprill 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 15 juuni 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Tallinna piirkonna juhatajalt Kristjan Maasalu´lt  tel. 5646 0209, e-post kristjan.maasalu@rmk.ee