01.10.2012

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke metsakasvatustööde tellimiseks 2012-2. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08. oktoober 2012. a kell 11.00.  Hankedokumendid on kättesaadavad ning hankele registreerumine ja hankedokumentide kohta küsimuste esitamine toimub riigihangete registri kaudu: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/13749604.10.2012

RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke Põhja-Kõrvemaal Jussi kanarbikunõmme taastamistööde tegemiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk´alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee


12.10.2012

Riigihangete osakond tellib lihtsustatud korras järgmist teenust : Harvendus-, sanitaar- ja turberaie- ning kokkuveoteenuste tellimine Kirde regioonis 2012-9.

 

Hange viiakse läbi e-menetlusena riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/137782

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29. oktoober 2012.a kell 11.00.

 

 

Riigihangete osakond tellib lihtsustatud korras järgmist teenust : Lageraie, raadamise ja kokkuveoteenuste tellimine Kirde regioonis 2012-10

 

Hange viiakse läbi e-menetlusena riigihangete registris  aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/137676

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2012.a kell 11.00.