08.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Vahe-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidel. Pakkumise esitamise tähtaeg on 22 märts 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Vahe-Eesti piirkonna juhatajalt Jaanus Käärma´lt  tel. 513 9648, e-post jaanus.kaarma@rmk.ee


12.03.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Kirde regioonis harvendus-, sanitaar- ja turberaie ja kokkuveoteenuste tellimiseks (2012-1) aastateks 2012-2017. Hankedokumendid on kättesaadavad alljärgnevalt aadressilt:

 ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_HR_2012_1/

 Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. märts 2012. a kell 11.00.


12.03.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Kirde regioonis lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks (2012-2) aastateks 2012-2017. Hankedokumendid on kättesaadavad alljärgnevalt aadressilt:

 ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_LR_2012_2/

 Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. märts 2012. a kell 11.00. 


12.03.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Kirde regioonis lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks (2012-3) aastateks 2012-2017. Hankedokumendid on kättesaadavad alljärgnevalt aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_LR_2012_3/

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. märts 2012. a kell 11.00. 

13.03.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Kirde regioonis lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks (2012-4) aastateks 2012-2017. Hankedokumendid on kättesaadavad alljärgnevalt aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_LR_2012_4/

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. märts 2012. a kell 11.00.  


13.03.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Kirde regioonis lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks (2012-5) aastateks 2012-2017. Hankedokumendid on kättesaadavad alljärgnevalt aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_LR_2012_5/

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. märts 2012. a kell 11.00. 


13.03.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Kirde regioonis lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks (2012-6) aastateks 2012-2017. Hankedokumendid on kättesaadavad alljärgnevalt aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_LR_2012_6/

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. märts 2012. a kell 11.00. 

 


13.03.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Kirde regioonis lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks (2012-7) aastateks 2012-2017. Hankedokumendid on kättesaadavad alljärgnevalt aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_LR_2012_7/

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. märts 2012. a kell 11.00.


13.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Hiiumaa puhkeala loodushoiuobjektidel.Pakkumise esitamise tähtaeg on 30. märts 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Saarte piirkonna juhatajalt Aili Küttim´ilt  tel. 515 8921, e-post aili.kuttim@rmk.ee


13.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Saaremaa puhkeala loodushoiuobjektidel.Pakkumise esitamise tähtaeg on 30. märts 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Saarte piirkonna juhatajalt Aili Küttim´ilt  tel. 515 8921, e-post aili.kuttim@rmk.ee


16.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Lõuna-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidele.Pakkumise esitamise tähtaeg on 29. märts 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Lõuna-Eesti piirkonna juhatajalt Tarmo Denks´ilt  tel. 518 4294, e-post tarmo.denks@rmk.ee16.03.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Edela-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidele.Pakkumise esitamise tähtaeg on 29. märts 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Edela-Eesti piirkonna juhatajalt Karin Grent´ilt  tel. 511 8698, e-post karin.grents@rmk.ee