Korduvad küsimused metsa kõrvalkasutuse kohta

Kas riigimetsast tohib teha kasevihtu?

Oma tarbeks ja väikestes kogustes võib küll. Kasevihtade puhul kehtivad samad reeglid nagu kuuseokste, marjade-seente ja ravimtaimede puhul. Ehk et metsaseaduse järgi tohib avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, loomi ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutuse ja metsaomaniku nõudeid järgides. Soovituslik on kaseoksi võtta elektriliinide alt ja kraavipervedelt, kus puudel pole lootust suureks sirguda.