Piiriala puhastatakse ööpäevaringselt 19.11

RMK asus Eesti-Vene kontrolljoont puudest ja võsast puhastama ööpäevaringselt.
Praeguseks on Parmu külas Misso vallas Võrumaal raadatud 1,6 kilomeetrit piiririba ja 18 hektari suurune ala. Töid tehakse kolme masinaga.

Kui varem töötasid mehed hommikul kella kuuest kuni südaööni, siis alates teisipäevast, 18. novembrist ööpäevaringselt – nii saavad masinad maksimaalselt koormatud, mehed rohkem tööd teha ning piirilõik saab samuti loodetavasti rutem võsast ja puudest puhtaks. Siiski sõltub viimane väga palju ilmast ehk kas tuleb metsatöödeks piisavalt külma. Eesmärgiks on saada Parmu küla juures olev piirilõik puhastatud aasta lõpuks, muu riigi omanduses olev ala aga kevadeks.

Peagi kuulutab RMK välja hanke freesimistööde tegemiseks puhastatud alal. Freesimise käigus saab puhastatud maa-ala tasaseks, kännud, oksad ja peenem võsa hakitakse. Freesitakse kogu puhastatud ala.