RMK räägib ka uuel aastal kodumetsade raieplaanid kohalikega läbi 14.01

Üle kogu Eesti on kõrgendatud avaliku huviga aladeks määratud 349 metsaala, kokku ligi 36 500 hektarit, kus RMK enne raiuma ei asu, kui on plaanitavate tööde asjus kohaliku kogukonnaga läbi rääkinud.