RMK tegi möödunud aastal rekordmahus looduskaitsetöid  22.01

Riigimetsa Majandamise Keskus tegi 2018. aastal elupaikade taastamistöid 3300 hektaril, alates 2015. aastast on elupaiku taastatud kokku 7200 hektaril.