Eesti jõgedesse asustatakse oktoobris 125 000 noorkala 09.10

Lisaks kevadel asustatud 160 000 noorkalale asustab RMK Põlula kalakasvatusosakond oktoobrikuu jooksul Eesti jõgedesse veel ligi 125 000 noort kala.
RMK Põlula kalakasvatusosakonna juhataja Kunnar Klaasi kinnitusel toimub asustamine Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi poolt antud teadussoovituse alusel. Eesmärgiks on taastada Soome lahte suubuvate jõgede lõhe ja meriforelli asurkonnad ning Pärnu jõe lõhe asurkond. Sügisese asustamise käigus lastakse Põhja-Eesti jõgedesse 10 000 kahe- ja 35 000 ühesuvist lõhe ning 9500 meriforelli noorkala. „Teist aastat järjest asustatakse ühesuviseid lõhe noorkalu ka Pärnu jõkke, sedapuhku 70 000 isendit,“ selgitas Klaas.

Geneetiliste uuringute andmetel on Eestis seni säilinud Kunda, Keila ja Vasalemma jõgede algupärased lõhepopulatsioonid, mis on ainulaadsed Soome lahe piirkonnas ja tähelepanuväärsed kogu Läänemere ulatuses. Seetõttu pööratakse Põlulas tähelepanu algupäraste lõhepopulatsioonide genofondi säilitamisele ja kasutamisele asurkondade taastamiseks. Pärnu jõe lõhe asurkonna taastamiseks kasutatakse Daugava jõe päritolu marja ja niiska, mis saadakse koostöös lätlastega.

Alates sellest aastast RMK koosseisu kuuluv Põlula Kalakasvatuskeskus asub Lääne-Virumaal Rägavere vallas Lavi külas ja on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. Põlulas on teadaolevalt kasvatatud kala juba 1895. aastast, millest viimased 20 aastat on tegeletud kaitsealuste või ohustatud külmaveeliste vääriskalaliikide noorkalade kasvatamisega. Kogemused on omandatud lõhe, meriforelli ja jõeforelli kasvatamiseks.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula Kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.  

Lisainfo:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatusosakonna juhataja
tel 527 8245
e-post kunnar.klaas@rmk.ee 

www.rmk.ee