Riigimetsast kuuske tuues tuleb järgida kindlaid põhimõtteid 19.12

RMK ja Keskkonnainspektsioon panevad kõigile riigimetsast kuusetoojatele südamele, et seda tehes tuleb järgida kindlaid põhimõtteid. Kuuske tohib võtta vaid sellisest riigimetsast, kus puuduvad looduskaitselised piirangud, ning ainult kohtadest, kus puul pole lootust suureks kasvada.
Sellisteks kohtadeks on teede ja kraavide ääred ning elektriliinide, gaasitrasside ja vana metsa alune. RMK metsakasvatuse peaspetsialisti Toomas Väädi sõnul ei tohi kuuske võtta looduskaitseliste piirangutega aladelt, mis on looduses enamasti siltidega tähistatud ja leitavad RMK kodulehelt ning mobiilirakendusest.  „Samuti ei tohi kuuske võtta noorendikest, kuhu need on inimese poolt istutatud,“ nimetas Väät. „Kuusenoorendikes tuleb küll teha valgustusraiet, ent seda peavad tegema õppinud metsamehed õigel ajal,“ selgitas ta. Kuusenoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud seal on korrapäraselt istutatud ja hooldatud ning enamasti ühepikkused.

Kuuse toomine riigimetsast ja selle eest tasumine on üles ehitatud usaldusele, ent metsaskäijaid kontrollivad ka RMK ja Keskkonnainspektsiooni töötajad.

 „Eelmisel aastal me ühtki suuremat rikkumist ei tuvastanud ja usume, et ka tänavu hangivad inimesed endale jõulukuuse seaduslikult – lubatud kohast ja lubatud viisil,“  märkis Keskkonnainspektsiooni looduskaitse osakonna juhataja Uno Luht. „Kontrollimisel pöörame suuremat tähelepanu tiheasustusalade, metsanoorendike ja kaitsealade ümbrusele.“ Keskkonnainspektsioon võib teha kontrollkäike ka jõulukuuskede müügikohtadesse ja müüjad peavad suutma kuuskede päritolu tõendada. Omanikul on selleks dokument, mis tõendab metsaomanikuks olemist. Kui metsaomanik on kuused raiunud metsateatise alusel toimunud raie käigus, peab tal teatis või selle koopia müügikohas kaasas olema. Vajalik info riigimetsa asukoha, kuusehindade (3-13 eurot) ja maksmisvõimaluste kohta on üleval RMK kodulehel rmk.ee/kuuseke ja RMK mobiilirakenduses. Viimase abil saab end metsas ka positsioneerida, et veenduda, et koht, kust jõulupuud otsitakse, on selleks sobiv.