Riigimetsast toodi rekordilised 8700 jõulupuud 03.01

Lõppenud pühade ajal toodi riigimetsast 8700 jõulukuuske, mida on 1100 võrra rohkem kui eelmisel aastal.

“Ühine kuuseretk on saanud paljudes peredes traditsiooniks, millest ei loobuta isegi lumise talveilma puudumisel,” tundis RMK metsakasvatuse peaspetsialist Toomas Väät heameelt. “Usutavasti aitas suurenenud huvile kaasa ka RMK mobiilirakendus, mis sai kasutajatelt palju positiivset tagasisidet.” Mobiilirakendus võimaldas kergesti üles leida riigimets, tuvastada oma asukoht ning sobiva jõulukuuse eest tasuda. Mobiilimaksega tasuti 70% puude eest.

Kuna varasematel aastatel on olnud juhtumeid, kui jõulukuuskede raiumisel ei ole järgitud metsaomaniku poolt seatud tingimusi, tegid Keskkonnainspektsiooni töötajad koos RMK ja politseiga jõulude ajal metsas tihedamini kontrollkäike. Sel korral riigimetsas ühtki rikkumist ei avastatud.

Heategevuslikus korras jõudsid 80 jõulupuud RMK abil ka Eestimaa lastekodudesse. Mulluste pühade ajal toodi riigimetsast kokku üle 7600 jõulukuuse.

RMK pakub inimestele jõulukuuskede toomise võimalust riigimetsast eelkõige sooviga tihendada inimeste sidet looduse ning vanade eesti traditsioonidega. Jõulukuuski tohib raiuda vaid sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, liinide ja vana metsa alt.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, Eesti 5 rahvuspargis ning 40 kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatuse peaspetsialist
Telefon 520 5734
e-post toomas.vaat@rmk.ee