RMK 2013. aasta kasum kasvas 66% 23.01

Esialgsetel andmetel oli RMK käive 2013. aastal 150,7 miljonit ja kasum 31,7 miljonit eurot, mis on 66% suurem aasta varasemast. 2012. aastal oli RMK käive 135,8 miljonit ja kasum 19,1 miljonit eurot.

"RMK eelmise aasta kasum kasvas, kuna lisaks kümnendiku võrra suuremale müügimahule tõusis ka metsamaterjali müügihind üle 3%," selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ning lisas, et suurema raiemahuga kaasnes ka metsauuendustööde mahu kasv ning riigimetsa istutati rekordilised 18,4 miljonit uut puud.

Metsamaterjalina turustas RMK 2013. aastal 3,2 miljonit kuupmeetrit puitu keskmise hinnaga 44,3 eurot kuupmeeter (2012. aastal 2,8 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 42,9 eurot) ja hakkpuiduna 0,2 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 28,3 eurot kuupmeeter (2012. aastal 0,3 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 34,1 eurot). Metsamaterjali müügimaht suurenes aastaga 11,8%, metsamaterjali hind tõusis keskmiselt 3,3% ja hakkpuidu hind langes 16,9%.

2013. aastal istutati riigimetsa 18,4 miljonit uut puud (2012. aastal 17,6 miljonit). Istutatud taimedest 9,8 miljonit olid männid, 7,6 miljonit kuused ja 1 miljoni kaski. 75% metsataimedest kasvatab RMK kuues avamaataimlas üle Eesti, ülejäänud riigimetsa istutatavatest taimedest toodab AS Eesti Metsataim.

RMK tegi 2013. aastal riigimetsas metsauuendustöid kokku 6628 hektaril. Lisaks tehti metsauuenduse hooldust ja metsanoorendikes valgustusraiet kokku 39 012 hektaril ning keskealises metsas hooldusraiet ligi 10 345 hektaril. Uuendusraieid tehti kokku 8714 hektaril.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee

www.rmk.ee