RMK ehitab sel aastal ligi 500 kilomeetrit metsateid  08.09

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel ehitatakse ja uuendatakse sel aastal üle Eesti 489 kilomeetrit metsateid, kuivendussüsteeme rekonstrueeritakse 23 800 hektaril. Sellisteks investeeringuteks ja regulaarseteks hooldustöödeks kulub aastas 23,3 miljonit eurot.

Kõige rohkem tehakse RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul tänavu töid Eesti metsarikkaimates maakondades Pärnu- ja Ida-Virumaal. „Märkimisväärsed on töömahud ka Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Valgamaal ja Põlvamaal, kus valmivatesse objektidesse investeeritakse maakonniti 1,3–1,8 miljonit eurot,“ sõnas Reimann. Teid ja kuivendussüsteeme ei valmi tänavu vaid Hiiumaal.  

Valdavalt lõppevad tööd septembris-oktoobris, RMK-le pakub teenust üle poolesaja ettevõtte. Kokku on tänavu valmivaid objekte ligi 200.  

2014. aastal investeeris RMK metsateede ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimisse ja hooldamisse 23,6 miljonit eurot. Selle eest ehitati ja uuendati 267 kilomeetrit teid ja taastati kuivendussüsteeme rohkem kui 7000 hektaril. Reeglina tehakse metsaparandustöid ühel objektil kaks aastat.  

Investeeringute kogumahud jäävad Margus Reimann sõnul samasse suurusjärku ka järgmistel aastatel. „Kui vanade kuivendussüsteemide rekonstrueerimisega loodame valmis saada aastaks 2022 ja siis jäävad mõneks ajaks vaid regulaarsed hooldustööd, siis tee-ehitus on pidev protsess,“ sõnas ta. „Olemasolevate teede uuendamistsükliks arvestame 30 aastat.“  

Metsateid rajatakse ja vanu metsakuivendussüsteeme rekonstrueeritakse selleks, et parandada ligipääsu metsa, lihtsustada metsatöid ning säilitada varasema kuivendusega saavutatud puidu lisajuurdekasv ja parem kvaliteet. Teadlaste hinnangul kasvab tänu metsakuivendusele Eestis igal aastal ligikaudu üks miljon tihumeetrit puitu rohkem. Parem metsateede võrgustik on oluline ka metsatulekahjude kustutamiseks ning muudab metsas liikumise mugavamaks seenelistele-marjulistele ja matkajatele.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvandus. RMKs töötab üle 700 inimese, lepingupartnerina saab riigimetsas tööd ligi 5000 inimest.  

Vaata metsaparanduse ja teiste metsas tehtavate tööde kohta täpsemalt:
www.rmk.ee/eluring