Ligi 10 000 noort osales tänavusel Metsaviktoriinil 06.05

Täna kuulutati välja RMK interaktiivse metsaviktoriini selle-aastased võitjad, kokku panid oma loodusteadmised proovile 9495 noort 192 koolist.

Näiteks pidid osalejad pildilt ära tundma Eesti 2015. aasta mulla (paepealne muld), teadma, kuidas kutsusid meie esivanemad metssiga (pahr) või milline on teadaolevalt kõige vanemaks elanud Eesti loomariigi esindaja (ebapärlikarp, 134 aastat).  

Küsimuste teemadest tekitas üllatuslikult kõige rohkem raskusi limak ehk rahvakeeli limaseen. “Õpilased on juba harjunud internetist vastuseid otsima, kuid ei oska veel sealt leitut kriitiliselt hinnata,“ kommenteeris RMK Oandu looduskeskuse juht Tiina Neljandik. „Mitte kõik, mida Vikipeedia pakub, pole puhas kuld ja kahtluse korral tasub ikkagi internetiotsingus eelistada meie loodusajakirjade vastavateemalisi artikleid, bio.edu.ee jt usaldusväärseid allikaid. Loodame, et ka meie viktoriin on ka selle juures abiks.“  

1.-4. klasside arvestuses kuulutati Metsaviktoriini võitjaks Risti põhikooli 4. klass, 5.-9. klasside arvestuses Nõva kooli 9. klass ning vanimas vanuserühmas ehk 10.-12. klasside arvestuses Läänemaa ühisgümnaasiumi 11l klass. Viktoriini läbi viinud RMK Oandu looduskeskuse juhi Tiina Neljandiku sõnul väärivad tublide õpilaste kõrval kindlasti kiitust ka nende õpetajad, kes kooliprogrammi interaktiivse õppega rikastavad ning seeläbi õpilastes lisaks uutele teadmistele ka koostööd ja arutlusoskust arendavad. „Premeerime parimaid klasse loodusharidusprogrammidega – ikka selleks, et viktoriini käigus omandatud teadmisi metsas täiendada ja kinnistada,“ sõnas Tiina Neljandik. Tänavu on RMK suurendanud auhinnafondi looduskeskustesse sõiduks – iga vanuserühma 10 parimat klassi saavad lisaks programmile ka sõidukompensatsiooni.

Neljateistkümnendat korda toimunud RMK Metsaviktoriinist sai osa võtta 6.-29. aprillini. Tulemuste arvestus käis klasside kaupa, kuid iga õpilane vastas küsimustele iseseisvalt. Viktoriiniküsimuste arutamiseks korraldasid mitmed õpetajad klassiruumis ka grupitöid ja ühisarutelusid. Eelmisel aastal osales Metsaviktoriinis 9196 õpilast 209 koolist. 

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese, ent riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub 5000-ni.