RMK annab hoo uutele metsandusuuringutele 27.05

RMK teadusnõukogu valis välja uued teadusprojektid, mida rahastatakse kolme aasta jooksul kokku enam kui 600 000 euroga.

Kolmes rahastuse saanud projektis asuvad teadlased uurima lehtpuidu konverteerimist kõrge väärtusega kemikaalideks, raiete mõju metsade süsinikuringele ning nutikat elurikkuse kaitset Eesti loodus- ja majandusmetsades.

Kokku esitati RMK teadusnõukogule 18 rakendusuuringu rahastamistaotlust ning nende tase oli RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul väga hea. „Välja valitud projektid olid põhjalikult ette valmistatud ja innovaatilised, projekti eestvedajad tasemel ning teemad ka rahvusvahelist huvi pakkuvad,“ sõnas Kallas. „Hea meel on, et uute säästvat metsandust toetavate rakendusuuringute läbiviimisse on kaasatud teadlased nii Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka Eesti Maaülikoolist.“

RMK looduskaitseosakonna peaspetsialisti ja teadustegevust kureeriva Kristjan Tõnissoni sõnul andis RMK teadusnõukogu sel korral taotlejatele ette kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks ideid oodati. „Kõige rohkem oli taotluste seas ideid, mis seotud puidu ja puidujääkide väärindamisega ning sellest erinevate biokeemiliste protsesside tulemusena uute toorainete ja toodete valmistamisega,“ kirjeldas Kristjan  Tõnisson. „See tendents kinnitab, et teadlased oskavad ja tahavad kaasa aidata Eesti metsasektori konkurentsivõime kasvule ja puidule innovaatiliste ja kõrge lisandväärtusega kasutusvõimaluste loomisele.“

Kõik kolm välja valitud teadusprojekti kestavad kolm aastat ning RMK rahastab iga projekti selle aja jooksul ligi 200 000 euroga. Toetust saanud projektide täpsem kirjeldus, elluviijad ning toetussummad on toodud siin: http://www.rmk.ee/organisatsioon/teadustegevus/toetatud-uurimisprojektid

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 11 rakendusuuringut kogusummas 1,1 miljonit eurot. Juba lõppenud teadusuuringute tulemustega arvestab RMK oma igapäevatöös.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ja Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitseosakonna peaspetsialist
tel 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee/teadus