RMK ja Timbeter sõlmisid koostööleppe 12.01

Kevadel ettevõtluskonkursi Ajujaht võitnud metsamaterjali mõõtmiseks loodud mobiilirakendus Timbeter sõlmis koostööleppe Eesti suurima metsandusorganisatsiooni, RMK-ga. Timbeteri testib hetkel ka Läti riigimetsade majandaja LVM.

RMK on Timbeteriga teinud koostööd juba ligi aasta ning osalenud arenduses testkasutajana. “Toetame igati, et uuenduslikud rakendused Eesti metsasektoris leviksid,“ ütles RMK metsamajanduse peaspetsialist Rainer Laigu. „Tänu kalibreeritud harvestermõõtmisele on RMK-l juba praegu täpne ülevaade igal hetkel raiutava puidu kogusest ja kvaliteedist, ent Timbeteri kasutamine lihtsustab kohustuslike inventuuride tegemist ja vähendab sellele kuluvat tööaega.“

Timbeteri kasutades teeb mõõtja nutiseadme abil puiduvirnast pildi ja saab mõne lihtsa liigutusega paari minuti pärast vastuse metsamaterjali koguse, asukoha jmt kohta. Rakendusega saab mõõta ka ebaühtlase kujuga puiduvirnu.

Kogutud andmeid saab koos pildiga lihtsalt edastada näiteks e-kirjaga, mis teeb kogu puidu liikumise tarneahelas kiiremaks ja läbipaistvamaks. Lisaks saab Timbeteri liidestada teiste infosüsteemidega, mis on suureks abiks müügipakkumiste või raportite tegemisel, logistika planeerimisel ja laoarvestuse pidamisel.

Kevadel Ajujahi võitnud meeskond arendas ning täiustas tollal veel Timber Diameteri nime kandnud rakendust RMK tähelepanekute alusel oluliselt, lisades esialgsele virnamõõtmisele ka panoraam- ja puiduveokil mõõtmise ning laomooduli ja koefitsiendi määramise abimehe. „RMK on olnud meie hea koostööpartner arenduse algusest alates. Nende konstruktiivne tagasiside on meie arendusele palju kaasa aidanud,“ lausus Timbeteri juhatuse liige Anna-Greta Tsahkna. „Meie eesmärk on, et sarnaselt Eesti e-valitsusele oleks Eesti metsasektor teistele riikidele eeskujuks oma innovatiivsuse ning efektiivsuse poolest,“ lisas ta. 

Rakendus on allalaetav Google Play keskkonnas ning hõlpsasti kasutatav nii erametsaomanikele kui ka ettevõtetele.