RMK kuulutas välja jahilubade enampakkumise  13.02

RMK kuulutas välja jahilubade enampakkumise Kilingi-Nõmme, Väätsa ja Kuressaare jahipiirkonnas.

Iga enampakkumisel osaleja saab esitada ühe pakkumuse ja ühe jahiala kohta. Enampakkumise võiduga kaasneb jahiala ulukihoolduse kohustus, kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumise kohustus ning väikekiskjate, kobraste ja arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 27. veebruariks 2015 hiljemalt kella 14-ks RMK jahindusosakonnale Ristipalo kontorisse või digitaalselt allkirjastatuna 27. veebruaril 2015 ajavahemikus kell 8-13 e-posti aadressile kalev.manniste@rmk.ee. Üksikasjaliku info enampakkumise kohta leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/metsa-majandamine/jahindus.   

Eramaal võib jahti pidada ainult maaomaniku nõusolekul, RMK jagab jahilubade enampakkumise tulu võrdeliselt maaomanikega, kes jahipidamist lubavad. Möödunud jahihooajal maksti eraomanikele enampakkumise osatuluna kokku üle 18 000 euro.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.