Soomaal lõppesid ulatuslikud tööd lamminiitude heaks 24.11

RMK on Soomaal lõpule jõudnud ulatuslike töödega, mis parandavad tingimusi ligi 450 hektari väärtusliku luhaala ehk lamminiidu hooldamiseks. See on hea paljude ohustatud linnu- ja taimeliikide, liblikate ja kahepaiksete elutingimustele.

RMK looduskaitseosakonna peaspetsialisti Kristjan Tõnissoni sõnul on seni paljude Soomaa lamminiitude hooldamine olnud raskendatud või võimatu, kuna hooldamiseks vajaliku tehnikaga ei pääsenud luhaalale. „Kolme aasta jooksul on RMK Euroopa Regionaalarengu Fondi toel hooldamistingimuste parandamiseks panustatud ligi 480 000 eurot,“ sõnas Tõnisson. „Selle raha eest on rajatud ja parandatud teid ja mahasõite, ehitatud sildu, paigaldatud kümneid truupe ning suletud ligi 900 meetrit kraave.“ Teiste seas on valmis saanud näiteks Mulgi kraavi sild Suure-Jaani vallas ning Läti sild Kõpu vallas ning rekonstrueeritud Kiriku siht, Poldi tee, Mulgi heinamaatee, Joosepi tee, Riisa tee, Halliste puisniidu tee ning Vodi tee.  

Luhaniite ehk lamminiite on Soomaa rahvuspargis ca 1950 hektarit, sellest hooldatavad olid seni hinnanguliselt 800 hektarit. Lamminiite hooldatakse kas neid alasid niites või seal karjatades. RMK lamminiitude hooldamisega ise ei tegele, vaid rendib alad soovijatele välja. Soomaal on RMK välja rentinud 761 hektarit lamminiitusid, järgmisel aastal lisandub veel vähemalt 80 hektarit. Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kohaselt peaks aastaks 2021 olema tagatud 1370 hektari lamminiidu hea seisund.  

Soomaa kõrval kuuluvad Eesti esinduslikumate luhaalade hulka Matsalu rahvuspark, Alam-Pedja looduskaitseala ja Koiva-Mustjõe maastikukaitseala.  

Edaspidi pühendub RMK Soomaal soode taastamisele, ent vajalikke töid tuleb siiski teha ka poollooduslike koosluste hooldamiseks. „Eelkõige teeme taastamisraiet, et parandada luhaala hooldustingimusi või valmistada ala ette rendileandmiseks, üksikjuhtumite tasemel võime ka edaspidi ehitada ülepääse, mahasõite ja ümberkeeramiskohti ning parandada teelõike,“ sõnas Kristjan Tõnisson.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Põlula kalakasvandus ja Tartu puukool. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.   

Lisainfo: Kristjan Tõnisson 
RMK looduskaitseosakonna peaspetsialist 
tel 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee 
www.rmk.ee