Eesti-Vene piiriala sai puhastatud  20.12

RMK lõpetas täna tööd Eesti ja Venemaa ajutise kontrolljoone Eesti poolsel piiriribal. Kokku puhastati võsast ja metsast 136 kilomeetri pikkune ala suurusega 366 hektarit, sellest 70% ka freesiti.

Keskmiselt on puhastatud piiriala 10 meetri laiune, ent on ka kohti, kus see ulatub 300 meetrini. Kogu piirialalt saadi 28 600 tihumeetrit puitu ja 6000 tihumeetrit raidmeid ja tüveseid, millest tehti hakkpuitu. Piiripuhastustööd läksid maksma 1,3 miljonit eurot, sellest kändude freesimise kulu moodustas 400 000 eurot. Tööde kulud saavad kaetud metsamaterjali müügist saadavast tulust. 

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul oli piiripuhastus RMK jaoks eriline nii mitmeski mõttes. “Esmalt muidugi suur sümboolne väärtus, mis sellega kaasnes, ja siinkohal tänan meie partnerettevõtjaid hea töö eest,” lausus ta, tuues välja Diksoonia OÜ, Kuldar Kiisler Sarapiku talu FIE, Dammix ASi ning käsisaemehed Peipsi Kalamees ASist. “Praktilisema poole pealt iseloomustasid töid keerukad looduslikud olud – palju soist pinnast, künkad ja mäed. Eriti suured olid kallakud Piusa jõe ääres, mis tegi masinatel seal liikumise raskeks,” rääkis Uuetalu. “Ka ilm ei soosinud meid ei möödunud aastal ega tänavugi, aga nüüd on suur töö tehtud ja RMK panus riigipiiri väljaehitamisse antud.”  

Piiripuhastustöid hakkis omajagu asjaolu, et ala oli jagunenud paljude maaomanike vahel. Politsei- ja Piirivalveameti integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme sõnul olid läbirääkimised maaomanikega personaalsed ja hõlmasid endas lisaks ettepanekute tutvustamisele ka täiendavat selgitustööd, lisaks anti maaomanikele aega ettepanekutesse süüvida ning pidada nõu spetsialistidega. Mõnel juhul muutusid läbirääkimiste käigus omanikud ja protsess tuli uuesti läbi teha. Oma aja võtsid ka toimingud notarite juures. „Personaalse lähenemise tulemusel kujunes kogu protsess küll planeeritust mõnevõrra pikemaks, kuid aitas maaomanikel paremini mõista tehtud ettepanekute sisu ja tänaseks on läbirääkimised pea täies mahus lõppenud,“ sõnas Neider-Veerme.  

RMK alustas Eesti ja Venemaa vahelist kontrolljoone ala puhastamist 31. oktoobril 2014. Tööde käigus raius RMK piirialal oleva metsa ja võsa, freesis kände ja korraldas raadatava metsamaterjali äraveo. Lisaks maismaa võsast puhastamisele koristas RMK piirialadelt ka mahalangenud puud ja kopratammid. 

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks pakub RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ning Põlula kalakasvandus.  

Lisainfo:
Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
tel 504 5069
e-post tavo.uuetalu@rmk.ee