Lõuna-Eesti äikesetorm kahjustas tugevalt ka riigimetsa 11.07

3. juulil Lõuna-Eestit tabanud äikesetorm kahjustas tugevalt ka riigimetsa – esialgsete hinnangute kohaselt vajab lageraiet ca 500 ha riigimetsa, millest saadava puidu ligikaudseks mahuks hinnatakse vähemalt 100 000 m³. Hetkel tegeleb kahjustuste likvideerimisega Kagu-Eesti riigimetsades 9 harvesteri.
Torm saabus Eestisse üle Koiva jõe ja liikus üsna sirge joonega Kambjasse Tartumaal. Tormikahjustustest ülevaate saamiseks kasutas RMK esmakordselt drooni ja helikopterit. „Tormikahjustusi on ca 100 km ulatuses Valgamaalt Tartumaale ja paljud teed olid läbimatud, mistõttu sai drooni ja helikopteriga kiire ülevaate tormi teekonnast ning orienteeruvast kahjustuste ulatusest,“ ütles RMK juhatuse liiga Tavo Uuetalu.

Tavo Uuetalu esialgse hinnangu kohaselt saab tormikahjustustest puitu ligikaudu 100 000 m³, mis on kolmandik RMK igakuisest raiemahust. „Terve eelmise nädala tegelesid metsamasinad teede lahtilõikamisega ning RMK varumisjuhid, praakerid ja metsakorraldajad katkestasid oma puhkused, et tormikahjudest ülevaade saada ning alustada tormimurru koristamisega,“ kirjeldas Uuetalu.

Torm muudab mõningal määral ka RMK üldisi raieplaane Kagu-Eestis – esimeses järjekorras koristatakse tormimurru mets, et takistada metsakahjurite levikut ning raiemahtusid tormist puutumata riigimetsades tõmmatakse tagasi. “Teeme tihedat koostööd Keskkonnaametiga selleks, et võimalikult kiiresti langetada otsused, kas ja kuidas tormimurdu koristada kaitsealustes metsades,“ kinnitas Tavo Uuetalu, kelle sõnul on torm kahjustanud ka Otepää loodusparki.

„Tormimurru koristamisel väheneb palgi väljatulek ning suureneb paberi- ja küttepuidu osakaal, kuna puud on murdunud ja lõhestunud ning seetõttu paljud notid palgiks ei sobi,“ ütles RMK Kagu regiooni juht Raivo Võlli. „Tormist tuleva puidu müügiga RMK-l probleeme ei ole, kuna kehtivate müügilepingute mahud on suuremad kui tormist tulev kogus,“ lisas Võlli.

Lisainfo:
Raivo Võlli
RMK Kagu regiooni juht
Tel 504 5786
e-post raivo.volli@rmk.ee