Oru pargis jätkuvad puude hooldus- ja taastamistööd 23.02

RMK koostöös Keskkonnaameti Viru regiooniga jätkab hooldus- ja taastamistöödega Oru pargis, sel aastal võetakse ette hooldusraie tamme-allees, tamme-läänepärna-papli sega-allees ja berliini paplite allees. Toestatakse ka väärtuslike puude võrasid ning puhastatakse Oru maastikukaitseala keskel looklev Pühajõe veesäng ja kaldad risust ja vette kukkunud puudest.

Hooldus- ja taastamistöödega alustati Toila Oru pargis 2015. aasta märtsis ning tänaseks on tehtud haigete puude sanitaarraie, läänepärna allee ja pargi regulaarosa pärnaridade hooldusraie ning hooldatud elupuuhekki.

Kõige selle juures lähtutakse Keskkonnaameti poolt tellitud hoolduskavast "Oru pargi puistu seisukorra hinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan", mille koostas Artes Terrae OÜ. Töid teostab ArborEst OÜ ning neid tehakse sel aastal veebruaris-märtsis ning 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Vahepealsel ajal ei tohi hooldustöid teha, et tagada pesitsusaegne rahu pargis elavatele nahkhiirtele ja lindudele. Tööd lähevad maksma 13 440 eurot ning neid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Alleed elujõuliseks

Oru pargi tamme-allees, tamme-läänepärna-papli sega-allees ja berliini paplite allees on kokku ca 100 puud. Need on kehvas seisukorras ja enamik puudest vajavad võrade hooldust – kuivanud okste, murdunud harude raiet jms. Puude olukord alleedes on halvenenud mitmel põhjusel: pargi kasutuskoormuse kasv, külgvarjus kasvamine, lume- ja tormikahjustused.

Alleeruumide piires eemaldatakse vahetult alleepuude võradesse kasvavad väheväärtuslikud puud, mis on deformeerunud võraga, tugevasti kahjustatud või noor leht- ja okaspuude looduslik uuendus. Allee hooldustöödega alustati tänavu veebruaris ning need lõpetatakse märtsis.

Puude eluiga pikemaks

Oru pargis vajab kiiremas korras toestamist ka kaheksa vana ning väärikat puud, mille eluiga saab tänu toestamisele oluliselt pikendada. Puud toestatakse 2016. aasta jooksul.

Jõesäng puhtaks

Ühe tööna näeb hoolduskava ette ka Pühajõe veesängi korrastamist, mille käigus eemaldatakse jõesängist sinna kukkunud puud ja risu, mis oluliselt takistavad veevoolu ja koguvad enda taha prahti ja risu. Jõeorust eemaldatakse lisaks ka ohtlikud surnud puud, mis võivad tormiga murdudes kahjustada pargi väärtuslikke puid või pargi külastajaid. Jõeoru korrastustööd viiakse läbi selle aasta veebruaris-märtsis ning septembrist kuni oktoobri lõpuni.

Külastusinfo hooldustööde ajal

Tööde teostaja ArborEst OÜ peab hooldustööde ajal tagama kasutatavate juurdepääsuteede ja radade nõuetekohase liigeldavuse, vajadusel teid ja radasid remontima ning tööde lõppedes taastama kasutatud teede ja radade tööde-eelse olukorra. Lisaks tuleb tööde teostamise ajaks tähistada tööobjekti ohutsoonid ning tagada, et pargi külastajaid ja teised kõrvalised isikud ei satuks ohutsooni.

Kui teil on Oru pargi hooldus- ja taastamistööde kohta tekkinud küsimusi, siis aitavad teid:

Heiki Hanso – ArborEst OÜ, tel 517 6969, info@arborest.ee
Harti Paimets – RMK looduskaitse tööjuht, tel 503 6358, harti.paimets@rmk.ee
Janar Aleksandrov – Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist, tel 512 4731, janar.aleksandrov@keskkonnaamet.ee.