Riigimetsa istutatakse ligi 20 miljonit puud  20.04

Sel nädalal saab täishoo sisse riigimetsa uuendamine, tänavu paneb RMK kasvama 19,8 miljonit puud. Seda on pool miljonit rohkem kui aasta varem ning kõige enam istutatakse okaspuid: 11 miljonit mändi ja 7 miljonit kuuske.

RMK metsamajanduse peaspetsialisti Rainer Laigu sõnul on metsaistutajatel praegu väga tihedad tööpäevad. “Tänavu saime metsaistutusega alustada tavapärasest pisut varemgi, juba märtsi viimastel päevadel, ent kiireim istutusaeg algab istutajatel sel nädalal,” sõnas Laigu. Kokku pannakse riigimetsa kasvama 500 000 puud rohkem kui eelmisel aastal.    

Sel aastal istutab RMK väikesele alale katsetuseks biovahaga kaitstud taimi, et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid. Lisaks biovahale kasutab RMK taimede kaitseks kärsaka eest ka liiva, mis kinnitatakse spetsiaalse liimiga taime tüve peale ja mille kare pind ei lase mardikal puud kahjustada. 

Kõige enam paneb RMK tänavu riigimetsa kasvama okaspuid: 11 miljonit mändi ja 7 miljonit kuuske. Lehtpuudest istutatakse tänavu põhiliselt kaske, aga vähesel määral ka sangleppa. “Enamus taimi paneme maha kevadel, kuid üle 800 000 kuuse istutame metsa ka sügiskuudel,” selgitas Laigu.  

Maakondadest kõige rohkem ehk ligi 3,2 miljonit puud istutatakse Ida-Virumaale, millele järgnevad Pärnumaa 2,3 ja Lääne-Virumaa 2 miljoni puuga. 

Kui tavapäraselt viiakse istikud raiesmikule maasturi, traktori või ATVga, siis raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetab RMK väikesed puud juba mitmendat aastat järjest helikopteriga. Kaheksa nädalat kestval metsauuenduse hooajal pakub RMK oma taimlates ja metsas hooajalist tööd 1700 inimesele. Vajalikud töötajad on RMK juba leidnud.  

Kokku uuendab RMK tänavu metsa 10 000 hektaril, millest üle 2000 hektarit jäetakse looduslikule uuendusele. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste loodus­koosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.  

Lisainfo:
Rainer Laigu
RMK metsamajanduse peaspetsialist
telefon 510 1411
e-post rainer.laigu@rmk.ee