RMK jahilubade enampakkumisel saavad tänavu osaleda ka juriidilised isikud 05.02

RMK kuulutas välja jahilubade enampakkumise Kilingi-Nõmme, Väätsa ja Kuressaare jahipiirkonna jahialadel. Esmakordselt pannakse müüki ka 16 jahilubade paketti, millele võivad ostupakkumise teha ka juriidilised isikud.

Tavapäraste jahilubade kõrval müüki pandavad jahilubade paketid kehtivad kaks jahipäeva Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas Kello jahialal või Kuressaare jahipiirkonnas Mändjala jahialal. RMK jahinduse peaspetsialisti Kalev Männiste sõnul võib jahilubade pakettide alusel küttida kindlaksmääratud soolises ja vanuselises vahekorras suurulukeid. „Pakutame uue võimaluse välja, et RMK jahialadel saaks jahti pidada varasemast rohkem jahimehi,“ sõnas Kalev Männiste. „Samuti loodame seeläbi riigile jahindusest rohkem tulu teenida.“  

Tavapäraselt on RMK enampakkumisel oodatud osalema eraisikutest jahimehed, kellele müüakse enampakkumisel sõralistest suurulukite jahilubade ostu eesõigus 2016/2017 aasta jahihooajaks. Iga enampakkumisel osalev jahimees saab esitada ühe pakkumuse jahilubade ostu eesõiguse omandamiseks vaid ühe jahiala kohta. Enampakkumise võiduga kaasneb kohustus koguda jahialalt seireandmeid ja kütitud ulukitelt teaduslikku uurimismaterjali, samuti kohustus küttida väikekiskjaid, kopraid ning arvukuse reguleerimist vajavaid jahilinde.  

Kirjalik pakkumine tuleb esitada 26. veebruariks 2016 hiljemalt kella 14-ks jahindusosakonnale Ristipalo kontorisse või digitaalselt allkirjastatuna 26. veebruariks 2016 hiljemalt kella 13-ks e-posti aadressile kalev.manniste@rmk.ee. Üksikasjaliku info enampakkumise kohta leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/metsa-majandamine/jahindus.  

Eramaal võib jahti pidada ainult maaomaniku nõusolekul, RMK jagab jahilubade enampakkumise tulu võrdeliselt maaomanikega, kes jahipidamist lubavad. Möödunud jahihooajal maksti eraomanikele enampakkumise osatuluna kokku ligi 16 000 eurot.     

RMK korraldab jahipidamist kolmes jahipiirkonnas, iga jahipiirkond on jagatud väikemateks jahialadeks. Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas on jahialasid 8, Kuressaares 3 ning Väätsas 2.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.    

Lisainfo:
Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
tel 513 9642 e-post
kalev.manniste@rmk.ee