RMK ootab teadusuuringute rahastustaotlusi 15.02

RMK teadusnõukogu ootab kuni 31. märtsini rahastustaotlusi uute säästvat metsandust edendavate rakendusuuringute läbiviimiseks Eestis.

Teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu on paika pannud kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks avatud taotlusvoorus ideid oodatakse. RMK looduskaitse peaspetsialisti Kristjan Tõnissoni sõnul lisandus sellesse valikusse tänavu kolm uut teemat – majandustegevuse mõju piirnevale kaitsealusele metsale, kuusikute säästev majandamine erinevates kasvukohtades ning säästva metsanduse efektiivne kommunikatsioon. 

„Ootame kandideerima multidistsiplinaarseid projekte, mis suudavad integreerida säästva metsanduse erinevaid tahke ning kus löövad kaasa erinevate ülikoolide teadlased,“ jagas Tõnisson RMK teadusnõukogu ootusi kandideerijatele.

Ülejäänud seitse prioriteetset teemat, mille uurimist RMK teadusnõukogu eelkõige vajalikuks peab, on: energiapuidu efektiivsem kasutamine, metsade häiringurežiim, lehtpuupuistute majandamine, valik- ja kujundusraiete võimalused Eestis, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamine, puistu pikaajalised kasvutrendid ning viirushaiguste mõju Eesti metsadele.

Jaanuaris kutsus RMK kõiki asjast huvitatud osapooli kaasa mõtlema, millised säästva metsandusega seotud teemad Eestis eelkõige uurimist vajaksid. Kokku saadeti teadusnõukogule seitse ettepanekut, neist kolm jõudsid ka kümne prioriteetse teema sekka.

RMK ootab rahastamist vajavate rakendusuuringute taotlusi 31. märtsini 2016 aadressil teadus@rmk.ee, vajalikud taotlusvormid leiab www.rmk.ee/teadus.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 14 rakendusuuringut kogusummas ligi 2 miljonit eurot. Juba toetatud teadusuuringute videokokkuvõtetega saab tutvuda siit.

Eelmisel reedel pidas RMK Tartus viienda teadusseminari, kus tutvustati samuti käimasolevaid uurimisprojekte. Konverentsi ettekannetega saab tutvuda siit.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.

Lisainfo: 
Kristjan Tõnisson 
RMK looduskaitseosakonna peaspetsialist 
tel 5691 8728 
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee 
www.rmk.ee/teadus