RMK preemia parima metsandusliku magistritöö eest sai Aleksei Potapov  17.06

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli metsamajanduse eriala magistrant Aleksei Potapovi, kes uuris metsakuivenduse mõju puude juurdekasvule.

Magistritöö kandis pealkirja “Kuivendussüsteemi rajamise ja rekonstrueerimise mõju puude radiaalsele juurdekasvule” ning käsitles proovialade näitel hariliku männi juurdekasvu nii kuivenduseelsel perioodil kui ka pärast kuivendussüsteemi rajamist.

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul tõusis Aleksei Potapovi uurimisteema esile oma praktilise suunitluse poolest. “Suur osa Eesti metsadest kasvab muudetud veerežiimiga metsades, enamik kuivendussüsteemidest on ehitatud 20. sajandi teisel poolel ning neid tuleb regulaarselt hooldada. Nagu ka töö välja toob, on osade kraavide kuivendav toime puude kasvule efektiivsem kui teistel ja seda teadmist saab rakendada hooldustöödel,” kommenteeris Uuetalu.

Parem teadmine metsakuivenduse pikaajalisest mõjust aitab Aleksei Potapovi sõnul kaasa ka puistute kasvumudelite koostamisele, mis omakorda on oluline metsade jätkusuutlikul majandamisel. 

Magistritööd juhendasid maaülikooli vanemteadur Maris Hordo ja doktorant Argo Strantsov. Aleksei Potapov kaitses selle hindele A ja lõpetas nii maaülikoolis metsakorralduse osakonnas metsamajanduse õppekava. Parimat magistritööd on RMK maaülikoolis premeerinud juba 16 aastat. 

Aleksei Potapov sai aastatel 2014 ja 2015 ka RMK poolt makstavat 3200 euro suurust Heino Tederi nimelist stipendiumi, mis määratakse tublide õpitulemuste eest aastas kahele maaülikooli magistrandile.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvandus. 

Lisainfo:
Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
tavo.uuetalu@rmk.ee
tel 504 5069