RMK puiduvedudel hakatakse Timbeteri abil virnatäiuse koefitsienti määrama  29.09

RMK võttis kasutusele koostöös Ajujahi konkursi võitnud idufirmaga Timbeter väljatöötatud mõõtmisrakenduse, millega hakatakse RMK puiduveokites määrama metsamaterjali mahtu ja virnatäiuse koefitsienti.

RMK metsamajanduse peaspetsialisti Rainer Laigu sõnul veavad 55% Eesti teedel liikuvatest RMK puiduveokitest paberi- ja küttepuitu, mille mahtu määratakse virnatäiuse koefitsiendiga, mis näitab, kui suure osa virnast moodustab koormas puit ilma koore ja õhuta. „Sisuliselt on kogu RMK puidu tarnahel digitaliseeritud, ainult virnatäiuse koefitsiendi info on pidanud veokijuhid seni sisestama silma järgi hinnanguliselt ja see on põhjustanud osapoolte vahel ka vaidlusi,” selgitas Laigu. 

Nüüdsest saavad veokijuhid määrata Timbeteriga virnatäiuse koefitsiendi, andmed liiguvad edasi e-veoselehele ning igast mõõtmisest jääb alles digitaalne jälg. Selline korraldus võimaldab määrata virnatäiuse koefitsienti täpsemalt ning vähendada vaidlusi. 

RMK on teinud Timbeteriga koostööd selle loomisest alates pärast Ajujahi konkursi võitu ning osalenud arenduses põhilise testkasutajana. “Toetame igati, et uuenduslikud rakendused Eesti metsasektoris leviksid ning kogu oluline metsainfo saaks digitaliseeritud,“ ütles Rainer Laigu, olles kindel, et Timbeteri kasutamisega suureneb kindlasti kogu turu läbipaistvus ja jälgitavus. 

Timbeteri juhatuse liikme Anna-Greta Tsahkna sõnul soovib idufirma omalt poolt kaasa aidata metsandussektori paberivabamaks ning efektiivsemaks muutmisel. “Digitaalne info võimaldab andmete ristkasutamist ning bürokraatia ja paberimajanduse vähendamist,” märkis Tsahkna ja lisas, et lahendus aitab ära hoida ka olukordi, kus tehingu tugevam pool dikteerib fikseeritud virnatäiuse koefitsiendi ja teisel poolel ei ole võimalik koostöö jätkumise huvides vastu vaielda. “Läbipaistev mõõtmine aitab kindlasti partnerite vahel usaldust suurendada,” sõnas ta. 

Täna on eestlaste loodud Timbeter osaline ka Leedus ja Saksamaal alustatud foto-optilise mõõtmise seadustamise protsessis, mis võimaldaks puidu mõõtmise tulemusi kasutada ametlikult arvelduste alusena. 

Timbeter lansseeris metsamaterjali mõõtmisrakenduse paberi- ja küttepuidu tarbeks tänavu kevadel, olles seda koos RMK-ga arendanud alates 2013. aastast. Timbeteri rakendust kasutades teeb mõõtja nutiseadme abil puiduvirnast pildi ja saab mõne lihtsa liigutusega paari minuti pärast vastuse metsamaterjali mahu, nottide arvu, asukoha jmt kohta. Rakendus on allalaaditav Google Play keskkonnas ning hõlpsasti kasutatav nii erametsaomanikele kui ka ettevõtetele. 

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks pakub RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. Eelmisel aastal külastati RMK kaitse- ja puhkealasid 2,2 miljonit korda, külastajate arv on aasta-aastalt tõusnud. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ning Põlula kalakasvandus.  

Lisainfo:
Rainer Laigu
RMK metsamajanduse peaspetsialist
Tel 510 1411
e-post rainer.laigu@rmk.ee 

Anna-Greta Tsahkna
Timbeteri juhatuse liige
Tel 524 7773
e-post anna-greta.tsahkna@timbeter.com
www.timbeter.com