RMK kutsub siia asustamise päevale  03.10

RMK korraldab esmaspäeval, 9. oktoobril sarja „Mis on puude taga“ raames Pärnumaal siia asustamise päeva, kus tutvustatakse RMK Põlula kalakasvatustalituse tegevusi.

RMK Põlula kalakasvatustalituse põhitegevuseks on hävinud või nõrkade kalapopulatsioonide taastamine. Praegu tegeletakse lõhe, siia ja vähesel määral harjuse noorkalade kasvatamise ja asustamisega, kuid varasematel aastatel on kasvatatud ka meriforelli ja jõeforelli.   

Siiakasvatusega on Põlulas katseliselt tegeletud kahel viimasel aastal ja esimesed kogemused on lootustandvad. „Kasvatusobjektiks on Pärnu poolsiirdesiig, kes elab meres, aga kudemiseks tuleb Pärnu jõkke. Teadlaste hinnangul tuleks asurkonna turgutamiseks kasvatada ja asustada samasuviseid noorkalu. Möödunud aastal asustasime 34 000 samasuvist siiga, tänavu on nende kogus väiksem – 7 000,“ selgitas RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.  

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 17.45 algaval siia asustamise päeval on soovijatel võimalik Pärnu jõe ääres Paikusel ise noorkalu ämbriga vette viia, ülejäänud kalad asustatakse spetsiaalse toru abil otse konteinerist. Asustamise käigus saab teada, kuidas on siia kasvatamise katse kalakasvanduses õnnestunud ja millised on tulevikuplaanid. 

Põlula kalakasvatustalituses algab noorkalade kasvatamine sügisel marja ja niisa võtmise ning viljastamisega. Kui väljatulek on hea, asustatakse väiksem osa kalu juba kevadel vastsetena ja/või sügisel samasuvistena. Noorkalade asustamiseni kasvab lõhe noorkala kalakasvataja hoolsa pilgu all kuni kaks ja pool aastat. Kalade rännete ja kasvukiiruste kohta teabe kogumiseks kalad märgistatakse.  

Põlula kalakasvandus on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik asutus Eestis. RMK-ga liideti Põlula Kalakasvatuskeskus 2014. aasta alguses. Viimane oli asutatud Keskkonnaministeeriumi hallatava asutusena juba 1994. aastal. Asutamisest alates on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 5,3 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli ja teiste vääriskalaliikide noorkala.  

Päevast osavõtt on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine läbi RMK veebilehe kuni 6. oktoobri kella 16-ni. 

Täpsema info, registreerimisvormi ja asukohakaardi leiab siit: https://www.rmk.ee/mis-on-puude-taga/sundmused/siia-asustamise-paev  

Lisainfo:
Kunnar Klaas 5278245; kunnar.klaas@rmk.ee
Ene Saadre 5162554; ene.saadre@rmk.ee